FAQ

ה-9 במאי 1945 - כ"ו באייר ה'תש"ה

?אילו דברים על החג חשוב לדעת

עלינו להעביר מסר ברור, מדוע חג זה כל כך חשוב לעמנו
להלן מידע כולל על החג החדש

 • ?מתי חוגגים

  יום כ"ו באייר כל שנה חל בתאריכים שונים עפ"י הלוח הגרגוריאני, השנה הוא יחול ב-15 במאי.

 • ?היכן חוגגים

  יום כ"ו באייר הנו חג בינלאומי, לכן יחגגו אותו יהודים בכל העולם.

 • ?לשם מה

  לשם מתן כבוד לזכרם של חיילי הצבא האדום, אשר מנעו את השמדת היהודים בימי מלחמת העולם השנייה.

 • ?האם זהו חג דתי

  הרבנים החשובים בכל העולם תמכו ברעיון להכניס את החג ללוח העברי

 • ?מיהו היזם

  יזם החג הוא נשיא הקרן ליהודים הרריים STMEGI, סגן נשיא הקונגרס היהודי-רוסי גרמן זכרייב.

 • ?במה אוכל לעזור

  לא כל אחד מבין את משמעותו של החג, כדי להעביר לכולם את המשמעות האמיתית של החג, נא לספר עליו לקרוביהם ולידידיהם! תודה רבה!