מכתבי הרבנים

להלן רבני רוסיה וישראל אשר הסכימו לאשר יום כ"ו באייר בתור חג דתי

הרב ישראל מאיר לאו


הרב בערל לאזאר


הרב פינחס גולדשמידט


הרב דוד לאו


הרב יצחק יוסף