סרטים על יום השחרור וההצלה

ארועי יום השחרור וההצלה תשעד

סרט הסברה על אירועי יום השחרור וההצלהה באנגלית ורוסית

יום השחרור וההצלה הר הרצל תשעז 2

יום השחרור וההצלה הר הרצל תשעז 3

יום השחרור וההצלה הר הרצל תשעז 1

מצגת שהוכנה במיוחד לשנת השבעים להצלת יהודי אירופה עם החזן דוד וינבך

אירועי יום השחרור וההצלה תשע"ד-ה

טקסי הכנסת ספר תורה ביום השחרור וההצלה בישראל תשע"ה

אירועי יום השיחרור וההצלה במוסקבה תשע"ח

יום השחרור וההצלה הר הרצל תשעז 1

מקהלת הצבא האדום בארוע יום השחרור במוסקבה תשעז

יום השחרור וההצלה עם רבני אירופה בטולוז צרפת

אירועי יום השחרור וההצלה בכותל תשע"ח

ראיון מקוצר עם דוד מרדכייב